Pengurusan senarai pengguna

Tingkatkan kualiti data SMS pengguna dengan sistem mudah dan ringkas yang disediakan oleh SMS Niaga. Urus senarai pengguna anda dengan lebih tersusun.

Memperkenalkan 1st Patuh Syariah Penyedia
Platform SMS di Malaysia
1 st

patuh
shariah

0 +

tahun
pengalaman

0 M+

SMS
dihantar

2000 +

klien
gembira

1 st

patuh shariah

0 +

tahun pengalaman

0 M+

SMS dihantar

2000 +

klien gembira

Subscriber List

Tambah, kemaskini, padam, import dan eksport data senarai pengguna.

Category Segmentation

Pecahkan senarai pengguna kepada jenis dan kategori yang tersendiri untuk proses penghantaran kempen.

Unsubscriber List

Senarai pengguna yang telah menamatkan langganan dengan mengisi borang unsubscriber.

Integrasi dengan tool bisnes kegemaran anda

Tambah subscriber ke sistem Mail Niaga daripada tool kegemaran anda. Engage dengan lebih ramai subscriber setiap bulan untuk menaikkan angka jualan.