Subscriber list

Tambah, kemaskini, padam, import dan eksport data senarai pengguna.

Memperkenalkan 1st Patuh Syariah Penyedia
Platform SMS di Malaysia

Garis permulaan pemasaran kempen anda

Import senarai kontak

Muat naik senarai kontak secara individu atau secara kumpulan melalu excel template dengan mudah dan berkesan.

Satukan senarai pengguna dalam satu kumpulan

Susun senarai pengguna mengikut jenis yang tersendiri untuk memudahkan capaian penghantaran kempen dilakukan mengikut ciri-ciri yang tersendiri.

Terus tingkatkan data pengguna anda

Kumpul lagi banyak senarai pengguna anda melalui laman web dan borang maklumbalas untuk meningkatkan kadar prestasi pencapaian kempen anda.

Explore all others features

Integrasi dengan tool bisnes kegemaran anda

Tambah subscriber ke sistem Mail Niaga daripada tool kegemaran anda. Engage dengan lebih ramai subscriber setiap bulan untuk menaikkan angka jualan.