Unsubscriber list

Senarai pengguna yang telah menamatkan langganan dengan mengisi borang unsubscriber.

Memperkenalkan 1st Patuh Syariah Penyedia
Platform SMS di Malaysia

Kurangkan kerugian daripada sasaran kumpulan yang tidak berhasil

Borang unsubscriber

Setiap pengguna berhak untuk memberi persetujuan atau menolak daripada menerima mesej daripada anda.

Sekat kontak tidak berhasil

Hapuskan kontak yang boleh merugikan anda jika penghantarn mesej kepada mereka tidak berjaya atau tidak menerima balasan yang sepatutnya.

Kenali pengguna untuk meluaskan capaian

Rangka kempen anda berdasarkan kumpulan yang tepat dan dapatkan tindak balas yang jitu dari setiap set data yang disenaraikan.

Explore all others features

Integrasi dengan tool bisnes kegemaran anda

Tambah subscriber ke sistem Mail Niaga daripada tool kegemaran anda. Engage dengan lebih ramai subscriber setiap bulan untuk menaikkan angka jualan.