Penghasilan kempen menarik

Bina mesej yang menarik untuk meningkatkan kesedaran jenama anda dan mendapatkan maklum balas yang baik.

Memperkenalkan 1st Patuh Syariah Penyedia
Platform SMS di Malaysia
1 st

patuh
shariah

0 +

tahun
pengalaman

0 M+

SMS
dihantar

2000 +

klien
gembira

1 st

patuh shariah

0 +

tahun pengalaman

0 M+

SMS dihantar

2000 +

klien gembira

Template SMS

Hasilkan default template SMS untuk memudahkan penggunaan kempen seterusnya.

Personalize SMS

Kenali pengguna dengan menghantarkan mesej mengikut medan yang bersesuaian.

SMS Individu

Hantar mesej kepada individu yang tertentu sahaja.

SMS Kumpulan

Hantar mesej kepada senarai pengguna melalui kumpulan atau tagging yang telah disetkan.

Hapus Nombor Berulang

Buang nombor telefon yang berulang dan tidak sah untuk meningkatkan kadar penghantaran kempen anda.

Auto Masukkan ‘RM0’

Elakkan caj yang berlebihan, RM0 JENAMA anda akan automatik disetkan pada kempen SMS.

Integrasi dengan tool bisnes kegemaran anda

Tambah subscriber ke sistem Mail Niaga daripada tool kegemaran anda. Engage dengan lebih ramai subscriber setiap bulan untuk menaikkan angka jualan.