Template SMS

Hasilkan default template SMS untuk memudahkan penggunaan kempen seterusnya.

Memperkenalkan 1st Patuh Syariah Penyedia
Platform SMS di Malaysia

Bina template untuk mudahkan pengurusan kempen

Cipta default kempen

Bina beberapa kempen default untuk memudahkan pengurusan dan penghantaran mesej dijalankan untuk kempen akan datang

Mudah dikemaskini

Mesej lebih mudah difahami dan disemak. Tiada kesalahan besar dalam rangka mesej yang baru.

Sasarkan kepada kesulurhan pengguna

Mudah mensasarkan mesej kepada keseluruhan pengguna dengan default mesej kempen yang disediakan dan lebih menjimatkan masa.

Explore all others features

Integrasi dengan tool bisnes kegemaran anda

Tambah subscriber ke sistem Mail Niaga daripada tool kegemaran anda. Engage dengan lebih ramai subscriber setiap bulan untuk menaikkan angka jualan.