Auto masukkan 'RM0'

Elakkan caj yang berlebihan, RM0 JENAMA anda akan automatik disetkan pada kempen SMS.

Memperkenalkan 1st Patuh Syariah Penyedia
Platform SMS di Malaysia

Explore all others features

Integrasi dengan tool bisnes kegemaran anda

Tambah subscriber ke sistem Mail Niaga daripada tool kegemaran anda. Engage dengan lebih ramai subscriber setiap bulan untuk menaikkan angka jualan.