Saya perlu masukkan RM0 dan nama brand secara manual ke dalam SMS?

Tidak perlu, RM0 dan nama brand akan ditambah secara automatik di permulaan SMS