Bolehkah SMS Niaga v2 diintegrasikan dengan Pabbly?

Ya, SMS Niaga V2 boleh diintegrasikan dengan Pabbly dan Integromate. SMS Niaga V2 menyediakan API key untuk tujuan integrasi.