Laporan pemarkahan

Dapatkan laporan terperinci mengenai tindak balas pengguna melalui pemarkahan.

Memperkenalkan 1st Patuh Syariah Penyedia
Platform SMS di Malaysia

Explore all others features

Integrasi dengan tool bisnes kegemaran anda

Tambah subscriber ke sistem Mail Niaga daripada tool kegemaran anda. Engage dengan lebih ramai subscriber setiap bulan untuk menaikkan angka jualan.