Penyedia Platform SMS Patuh Syariah

Memperkenalkan 1st Patuh Shariah penyedia platform SMS di Malaysia

Elzar Shariah Solution & Advisory Sdn. Bhd

Perakuan SMS Niaga sebagai platform SMS blast yang patuh syariah ini dikeluarkan oleh Elzar Shariah Solution & Advisory Sdn. Bhd. yang ditubuhkan oleh Profesor Adjung Dr. Zaharuddin Abd Rahman.

Beliau merupakan penasihat dan ahli majlis mesyuarat kepada beberapa institusi kewangan terkemuka selain merupakan Penasihat untuk Kumpulan Simpanan Wang Pekerja bagi simpanan Shariah.

Beliau cukup terkenal sebagai tokoh kewangan Islam di Malaysia yang mempunyai kepakaran dalam Fiqh Muamalat, Perbankan & Kewangan Islam.

Sijil Patuh Syariah

Perkongsian tentang halatuju kami sebagai platform SMS blast patuh syariah