Kenapa Kredit SMS menjadi negatif?

Kredit SMS menjadi negatif disebabkan SMS yang dihantar tidak dimulakan dengan “RM0<jarak>NamaBrand”, yang menyebabkan pihak Telco mengenakan caj tambahan secara rawak.