Bolehkah saya masukkan link ke dalam SMS?

Ya, anda boleh masukkan link kerana shortcode kami telah mendapat kelulusan daripada MCMC.