Apakah langkah untuk membuang nombor “duplicate” pada bahagian akhir blast SMS?

Anda boleh membuang nombor “duplicate” dengan mudah. Cukup tandakan pada pilihan “Remove Duplicate Contacts” di bahagian akhir blast SMS.