Prestasi penghantaran mesej

Optimumkan prestasi penghantaran mesej anda kepada kesemua senarai pengguna.

Memperkenalkan 1st Patuh Syariah Penyedia
Platform SMS di Malaysia

Perkhidmatan pakar untuk mengoptimumkan prestasi penghantaran mesej anda

Penggunaan Shortcode SMS

Menggunakan nombor shortcode yang disahkan dan sentiasa melakukan pemantauan secara berkala bagi mengelakkan aktiviti - aktiviti yang melanggar polisi.

Keselamatan Penghantaran SMS

Setiap senarai nombor telefon akan ditapis untuk memastikan mesej sampai kepada pengguna yang betul.

Pemantauan Reputasi SMS

Kenal pasti isu penghantaran daripada laporan dashboard yang disediakan di sistem SMS Niaga dengan mudah.

Explore all others features

Integrasi dengan tool bisnes kegemaran anda

Tambah subscriber ke sistem Mail Niaga daripada tool kegemaran anda. Engage dengan lebih ramai subscriber setiap bulan untuk menaikkan angka jualan.